Van niks naar ruim 19.000 bezoekers per jaar

De herpositionering van het merk en groei van aantal bezoekers.

Holland Herstel Groep is gespecialiseerd in asbestsanering, specialistische reiniging, calamiteiten, droging en herstel- en onderhoudswerkzaamheden. HHG wil klanten zo snel mogelijk helpen en ontzorgen en doet dit volgens hun kernwaarden: zorgzaamheid en grondigheid. Deze kernwaarden wilde HHG graag naar voren laten komen bij het herpositioneren van hun online merk. Om dit en een groei van het aantal bezoekers te bereiken, schakelden ze MarketEagle in. Met een combinatie van SEO-werkzaamheden, content marketing en social advertenties zijn deze doelen bereikt.

groeiverhaal supportpoints peter goeijenbier

Over Holland Herstel Groep.

Holland Herstel Groep is gespecialiseerd in asbestsanering, specialistische reiniging, calamiteiten, droging en herstel- en onderhoudswerkzaamheden. HHG wil klanten zo snel mogelijk helpen en ontzorgen en doet dit volgens hun kernwaarden: zorgzaamheid en grondigheid. Dit houdt in dat zij mensen zoveel mogelijk steunen en daarbij zorgen dat een woning of gebouw na de (herstel)werkzaamheden in minstens zulke goede omstandigheden wordt opgeleverd als voor de schade ontstond. Holland Herstel Groep bedient verschillende doelgroepen waaronder: verzekeraars, woningcorporaties, VVE’s, gemeenten, provincies, aannemers, projectontwikkelaars en ook particulieren.

Klantvraag.

Holland Herstel Groep had verschillende doelen waarvoor MarketEagle eind 2017 is ingeschakeld. Allereerst wilden zij het bedrijf herpositioneren. Dat hield in dat HHG als een breder merk gepositioneerd moest worden door te laten zien welke problemen zij oplossen met hun diensten.

Het was de bedoeling om de uitstraling, expertise en de bedrijfscultuur van Holland Herstel Groep op de juiste wijze te profileren. Intern hadden er veel veranderingen plaatsgevonden binnen het bedrijf en er was de behoefte deze frisse wind ook online te presenteren. Verder was het belangrijk dat hierbij de kernwaarden van zorgzaamheid en grondigheid die ten grondslag liggen aan Holland Herstel Groep duidelijk naar voren kwamen. Ook wilden zij dat er online meer relevant verkeer naar de website werd geleid.

Strategie.

Om de gewenste doelstellingen te bewerkstelligen, vond er eerst een strategiesessie met de directie van Holland Herstel Groep plaats. Hierin werden onder andere de doelstellingen, doelgroep (persona’s), klantreis en communicatiekanalen besproken. Na de strategiesessie zijn de uitvoeringswerkzaamheden en een planning uitgewerkt.

Aanpak.

Toen de plannen waren gemaakt, hebben we de mouwen opgestroopt en zijn we aan de slag te gegaan met ons team.

Content marketing via website en social media.

We zijn gestart met het strak trekken van de online aanwezigheid van HHG. Dat wil zeggen dat de structuur van de reeds bestaande website verbeterd is voor vindbaarheid. Daarnaast zijn direct alle socialmediaprofielen (LinkedIn, Facebook en Google Mijn Bedrijf) geoptimaliseerd door overal dezelfde representatieve afbeeldingen te gebruiken en alle informatie compleet en consequent te presenteren. Zie deze werkzaamheden als een flinke opfrisbeurt van de online etalageruit.

Parallel aan deze voorbereidende werkzaamheden zijn we direct gestart met het creëren van socialmediacontent volgens een opgestelde contentplanning. In die posts is er onder andere voor gekozen om veel voorkomende problemen en uitdagingen van de doelgroep bespreekbaar te maken en de mogelijke oplossingen toe te lichten. Daarbij is goed rekening gehouden met de verschillende diensten en oplossingen die HHG biedt en voor welke diensten zij meer aandacht wilden vergaren.

LinkedIn Advertising.

Om het bereik op LinkedIn te vergroten is er ook een LinkedIn Advertising-campagne gestart. Dit zorgt voor meer bereik en kliks op de berichten die naar de website leiden. Uiteraard is goed gekeken naar de targeting in de campagne om de juiste doelgroep te bereiken en resultaten te behalen.

Een strak proces in de uitvoering.

Wij houden van een goed gepland proces. In ons proces met HHG werken we altijd een maand vooruit in de contentplanning voor het inplannen en creëren van de posts. In die planning zien we ook direct welke post via welke kanalen gepubliceerd wordt, wat de status is in het creatie- en controleproces en wie waarvoor verantwoordelijk is. Afhankelijk van de wensen van de klant kunnen zij zelf teksten schrijven of nemen wij dat werk uit handen. Iedere klant gaat daar weer net anders mee om.

Voortgang en dashboards.

Maandelijks leveren wij bij de klant dashboards aan met de belangrijkste data en kpi’s. Zo maken we de voortgang inzichtelijk en kunnen we deze gemakkelijker periodiek met de klant bespreken. De frequentie van de voortgangsbesprekingen is voor iedere klant weer anders. Van tweewekelijks en maandelijks tot twee keer per jaar.

marketEagle groeiverhaal holland herstel groep seo

Resultaat.

Met behulp van content marketing op de website en social media is het beoogde online resultaat naar volle tevredenheid van de klant gerealiseerd. Het merk HHG is in de volle breedte geherpositioneerd. Klanten en prospects zijn inmiddels op de hoogte van het volledige dienstenaanbod. Zo werden er wekelijks social posts geplaatst op zowel LinkedIn als Facebook.

Daarnaast bezoeken inmiddels meer dan 19.000 bezoekers per jaar de website van Holland Herstel Groep. Ruim 85% hiervan zijn nieuwe bezoekers. De overige data liegen er ook niet om: de paginaweergaven van de website zijn het afgelopen jaar met ruim 36% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Al met al is het overkoepelende doel bereikt: Holland Herstel Groep heeft inmiddels een grotere naamsbekendheid bereikt en presenteert een nieuw en positief online gezicht.

Goals Grip Grow

Behaalde resultaten.

19.000+

Aantal websitebezoekers per jaar.

85%

Nieuwe bezoekers op de website.

Meer groeipotentieel benutten?

Vertel ons je doelstellingen. Dan analyseren wij welke onbenutte groeikansen er zijn.