Downloads: Gratis template buyer persona
Gratis template customer journey map
Gratis template contentplanning

Social media marketing is een hele toegankelijke vorm van marketing. De meeste platformen kun je gratis inzetten en zijn vaak zo opgebouwd dat vrijwel iedereen er gemakkelijk mee overweg kan. Zo is instappen in social media snel gedaan en kun je direct iets plaatsen. Snel van start gaan is echter niet de beste manier om social media succesvol in te zetten voor je bedrijf. Toevalstreffers of een aantal keer succes met een populaire post komen absoluut voor, maar als je echt aan langdurig online succes wilt bouwen, is het doen van meer voorwerk en het uitdenken van een social media strategie een noodzaak.

groep mensen brainstormt over hun social media strategie

Door een strategie op te stellen leg je, voor je iets naar buiten brengt, al vast wat je wilt bereiken met social media en hoe je dat gaat doen. Met het stellen van doelen en het uitwerken van beproefde concepten als persona’s en de customer journey bepaal je uiteindelijk welke boodschap je wilt uitdragen, op welk moment, aan welke doelgroep, en via welk kanaal je deze doelgroep gaat bereiken. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden helpt een strategie je vooral om richting aan te brengen. Verder helpt het opstellen van een contentplanning je om structuur en overzicht aan te brengen en tijdig aan de verschillende stappen te beginnen. Als je dan nog periodiek de resultaten analyseert, krijg je het inzicht dat nodig is om te zien waar er kansen liggen om de uitvoering of zelfs je strategie te verbeteren. In dit deel van onze reeks over social media marketing leggen we je daarom stap voor stap uit hoe je een sterke, doordachte social media strategie opbouwt, inzet en aanscherpt.

Het belang van een social media strategie.

Veel bedrijven “doen maar wat” als het gaat om social media marketing. Of soms doen bedrijven al vrij veel, maar ontbreekt het aan een heldere doelstelling en een doordachte strategie. Daarmee zul je dan ook nooit het maximale resultaat behalen. Dat is zoiets als meedoen aan een zeilwedstrijd en niet weten waar de finish ligt. Nu kan een beetje in de rondte zeilen ook leuk zijn, maar dan ga je waarschijnlijk niet finishen – en al helemaal niet op het podium eindigen.

Veelal is social media een onderdeel van je algehele marketingstrategie, waar je vaak dus ook niet onbeperkt tijd aan kunt besteden. Juist daarom is het slim om een messcherpe strategie op te stellen. Door goed na te denken over wat je wilt bereiken en hoe je dat gaat doen, creëer je een goede basis om je social media marketing op te bouwen en maak je weloverwogen keuzes.

Een strategie geeft alle betrokkenen intern en extern (bijvoorbeeld een ingehuurd marketingbureau) richting. Alle neuzen dezelfde kant op, heldere doelen stellen en iedereen weet waar je naartoe werkt en hoe je dit aan gaat pakken. Een concreet voorbeeld: door in je strategie te bepalen waar je doelgroep actief is, weet je op welke kanalen jij ook aanwezig wilt zijn met je bedrijf. Hierdoor kun je beter inschatten hoeveel content je moet maken, in welke vorm dit moet zijn en hoeveel tijd je daaraan kwijt bent. Zo kun je voor jezelf bepalen of je op een vast moment in de week een bepaald aantal uur aan social media kunt of wilt besteden en of dit voldoende is om je doelen te bereiken. Op deze manier kun je ook budgetteren als dat nodig is. Maar hoe begin je met het opstellen van een social media strategie?

Stel duidelijke doelen.

De eerste stap in het opstellen van je social media strategie is het stellen van doelen en het bepalen van de meerwaarde van jouw aanwezigheid op social media. Stel jezelf vragen als: waarom wil ik social media gaan inzetten? Welke meerwaarde heeft dit voor zowel mijn bedrijf als voor mijn doelgroep? ‘Omdat we denken dat het moet’ of ‘omdat concurrenten het ook doen’ is een slechte reden. Ga uit van je eigen kracht. Wat wil jij met het inzetten van social media marketing bereiken bij je doelgroep? Door deze vraag duidelijk en zo concreet mogelijk te beantwoorden, bepaal je de richting achter de strategie. Lees in ons artikel over social media marketing meer over wat je met social media marketing kunt bereiken voor je bedrijf.

Hieronder een aantal voorbeelden van een social media doelstelling:

 • Vergroten van naamsbekendheid (awareness)
 • Kennis over een product of dienst overdragen
 • Traffic genereren naar je website
 • On top of mind blijven bij je (potentiële) klanten
 • Interactie met je doelgroep aangaan
 • Betrokkenheid bij je bedrijf, merk, product of dienst creëren door relevante content te delen

Zodra je eenmaal één of wellicht meerdere doelen bepaald hebt, is het natuurlijk de vraag hoe je dat doel zo goed mogelijk meetbaar kunt maken. Stel dat het je doelstelling is om je naamsbekendheid te vergroten. Dan zijn subdoelstellingen zoals het aantal volgers van je bedrijfsprofiel en het aantal betrokkenheidacties zoals likes en commentaren van belang om bij te houden. Deze dienen dan als KPI’s (Key Performance Indicators) die samen aangeven of je naamsbekendheid groeit.

De grote hoeveelheid statistieken die je op de meeste social media platformen kunt inzien zijn hierbij een voordeel. Maar let op, want te veel data kan lastig zijn. Veelal zie je dan door de bomen het bos niet meer. Daarom raden we aan om een duidelijk hoofddoel te stellen en daar vervolgens de KPI’s bij te zoeken die dat ondersteunen en de voortgang aantonen. De rest van de data of KPI’s kun je dan wellicht laten voor wat ze zijn. Zo behoud je focus op wat daadwerkelijk bijdraagt en belangrijk is. Je kunt overwegen om een overzichtelijk dashboard te maken waarin je in een oogopslag op basis van de belangrijkste KPI’s ziet hoe het ervoor staat.

een voorbeeld van een dashboard met social media kpi's
Een voorbeeld van een dashboard met social media KPI's.

Aan wat voor soort KPI’s kun je denken voor social media marketing? Een aantal voorbeelden:

 • Aantal volgers op je bedrijfsprofiel
 • Aantal impressies van je posts
 • Betrokkenheid op posts
 • Gemiddeld aantal reacties op een bericht
 • Aantal conversies (bijvoorbeeld leads), herleidbaar naar social media
 • Aantal clicks naar de website, herleidbaar naar social media
 • Aantal bereikte accounts
 • Gemiddeld aantal weergaven

Dit is slechts een kleine greep uit het enorme aanbod aan mogelijke KPI’s. Met je keuze voor bepaalde KPI’s bepaal je wanneer iets voor jou als succes geldt en je vooruitgang boekt met het behalen van je doelen. Onthoud ook dat ieder social media kanaal zijn eigen KPI’s heeft. Als je met meerdere kanalen aan de slag gaat, kan het dan ook verstandig zijn om doelen per platform te stellen.

Kies je doelgroep zorgvuldig.

Naast het stellen van duidelijke doelen is het bepalen van je doelgroep één van de meest bepalende elementen in een social media strategie. Met deze keuze leg je vast wie je wilt gaan bereiken met je posts. Maar hoe pak je het bepalen van de juiste doelgroep aan?

Als ondernemer of marketeer heb je natuurlijk al een goed idee van wie je huidige doelgroep is. Dit kan een goede basis vormen voor de doelgroep waar je je op richt met je social media marketing. Social media is immers bij uitstek de plek om jouw doelgroep te vergroten of te verschuiven, als je een nieuwe doelgroep wilt bereiken. Wees echter wel realistisch in je verwachtingen: social media marketing is geen wondermiddel dat snel tot resultaat leidt. Ga er van uit dat dit tijd nodig heeft en zo een belangrijk onderdeel kan gaan worden in je online aanwezigheid.

Buyer persona.

Een beproefde manier om je doelgroep duidelijk in beeld te brengen is het samenstellen van een buyer persona. Dit is een gedetailleerde profielschets van een (semi-)fictieve klant of geïnteresseerde. Door dit profiel op te stellen, kruip je in de huid van je beoogde doelgroep en kun je gemakkelijker onderbouwde beslissingen nemen in je strategie. Deze persona is dus de persoon waar je je content op gaat richten. Zo’n profiel maakt het makkelijker om passende content en campagnes te bedenken, omdat je doelgroep meer tot leven komt. Het maken van een persona is bovendien een nuttige manier om te zorgen dat je op koers blijft tijdens de uitvoering. Aan de hand van het profiel kun je toetsen of je content en acties nog steeds bij je beoogde doelgroep passen. Ook kan het zo zijn dat je gaandeweg dingen leert waarmee je de ingevulde persona template kunt verrijken of bijstellen.

hand schetst een buyer persona

Hoe ziet een buyer persona eruit en hoe stel je er één op? Download hier een gratis template om je eigen buyer persona op te stellen. Er zijn vele templates beschikbaar. Je kunt zelf ook onderdelen toevoegen of verwijderen die meer of minder relevant zijn in jouw specifieke situatie. We lopen je door de verschillende onderdelen heen die een buyer persona template kan bevatten:

 • Naam. Welke naam past bij je buyer persona?
 • Demografische informatie. Wat is de leeftijd en woonplaats van je persona? Heeft diegene een relatie en/of kinderen, wat voor opleiding heeft hij of zij gedaan en wat verdienen ze?
 • Carrièreverloop. Hoe is je persona op de positie terecht gekomen waar hij/zij nu zit?
 • Persoonlijkheid. Wat voor karakter heeft je persona en hoe gaat hij/zij om met frustraties en tegenslagen?
 • Communicatie. Op welke kanalen is je persona actief, welke thema’s vindt hij of zij interessant en welke content vindt je persona aantrekkelijk?
 • Doelen. Welke primaire en secundaire doelen heeft je persona?
 • Uitdagingen. Tegen welke uitdagingen loopt je persona aan bij het proberen te behalen van deze doelen?
 • Wat wij kunnen doen. Hoe kunnen wij de persona helpen doelen te behalen en uitdagingen te overwinnen?
 • Quotes. Welke uitspraken doet de persona over zijn/haar doelen en uitdagingen?
 • Veel voorkomende bezwaren. Wat zijn redenen waarom de persona je producten of diensten niet aanschaft?
 • Factoren die de aankoopbeslissing beïnvloeden. Maak een lijst van de belangrijkste positieve en negatieve factoren die de beslissing van je persona kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan je prijsstelling of de kwaliteit van je product of dienst.
 • Marketingboodschap. Hoe omschrijf je jouw oplossing aan je persona?
 • Elevator pitch. Met welk verhaal verkoop je jouw oplossing aan de persona?

Dit is een behoorlijk lange lijst kenmerken van je ideale potentiële klant. Het invullen zal je dan ook flink wat tijd kosten, maar dit is zeker de moeite waard. Hoe completer je het profiel maakt, hoe beter je je doelgroep leert kennen en hoe sterker deze basis onder je social media strategie is. De informatie om de persona op te bouwen kun je uit verschillende bronnen halen. Begin bijvoorbeeld bij je huidige klanten en leads en bedenk wat hen typeert. Ook enquêtes onder je vaste klanten of het bezoeken en lezen van platforms waar de doelgroep zich bevindt kunnen goede inzichten bieden. Het lezen van commentaar kan veel bruikbare informatie opleveren over de persona. Neem vooral de tijd om je buyer persona goed uit te werken, want je doelgroep bepaalt mede op welk kanaal je gaat opereren, maar ook welke content je uiteindelijk gaat maken en delen. Deze stappen bespreken we in de volgende hoofdstukken.

Breng de klantreis in kaart.

Een volgende stap in het leren kennen van je doelgroep en bepalen hoe je ze gaat bereiken is het in kaart brengen van de klantreis (beslissingsproces door de ogen van de potentiële klant), ook wel customer journey. Met deze beproefde methode leg je vast hoe een potentiële klant de reis van eerste oriëntatie tot aanschaf en gebruik van je product of dienst aflegt. Door hierover na te denken en dit in kaart te brengen, krijg je een helder beeld van de verschillende momenten waarop een potentiële klant met je bedrijf, product of dienst in aanraking komt en welke (informatie- of service-)behoefte de potentiële klant op dat moment heeft. Dit worden ook wel touchpoints genoemd. Deze touchpoints zijn de momenten waarop je de potentiële klant een stap verder kunt helpen in het beslissingsproces.

Er zijn veel verschillende modellen om de customer journey in beeld te brengen, maar wij maken het meest gebruik van Google’s ‘See, Think, Do, Care’-model. Hierbij wordt de klantreis in vier fasen opgedeeld:

 • See. De persona komt voor het eerst in contact met je bedrijf of wordt zich van het probleem, de oplossing en/of je bedrijf bewust.
 • Think. De persona erkent dat er een probleem of behoefte is die moet worden opgelost en gaat op zoek naar een manier om dat te doen. In deze fase wordt informatie ingewonnen en worden veelal verschillende alternatieven vergeleken.
 • Do. De persona staat op het punt om contact met je op te nemen of, in het geval van een ecommerce-bedrijf, je product of dienst aan te schaffen. Op basis van welke criteria wordt de beslissing genomen en wat kun je hieraan bijdragen?
 • Care. De persona heeft je product of dienst aangeschaft. Dit is de fase waarin je probeert de klantrelatie verder te verstevigen en deze te behouden.
customer journey see think do care

Een uitgebreidere uitleg van dit model en de customer journey vind je in onze blog over de customer journey. Download hier een gratis customer journey template om zelf aan de slag te gaan.

Per fase in het model kun je bedenken welke hulpvragen, problemen of behoeftes de persona heeft en welke hulp of informatie ze daarbij kan helpen. Zo kun je ook bepalen wat in elke fase je touchpoints gaan zijn, waarbij je de klant helpt de stap naar de volgende fase van het beslissingsproces te zetten. Welk doel wordt er in elke fase behaald? Waar heeft hij of zij behoefte aan om dat doel te kunnen bereiken in iedere fase? Belangrijk hierbij is om te onthouden dat het ook van je soort product of dienst afhangt hoeveel touchpoints nodig zijn om een klant te overtuigen. Een goedkoop product wordt veel gemakkelijker aangeschaft dan een prijzig product of een dienst, waar vaak meer overtuiging voor nodig is.

Social media is bij uitstek een platform om je potentiële klant kennis te laten maken met je bedrijf, product en/of dienst, maar ook om een verdere band op te bouwen. Met de juiste content op het juiste moment via het juiste kanaal, kun je de kans vergroten dat jij wordt verkozen boven je concurrenten. Door met het opstellen van de buyer persona en in kaart brengen van de customer journey de hulpvraag en behoeftes van je doelgroep in beeld te brengen, kun je dan ook zorgen dat jij precies het antwoord biedt waar hij of zij naar zoekt. Zo ziet je potentiële klant dat jij hun problemen of behoeftes begrijpt en ze daar ook mee kan helpen. Maar niet alleen waardevolle content en de juiste timing is belangrijk. Om gevonden te worden door je doelgroep, moet je ook op het juiste kanaal aanwezig zijn. Hoe bepaal je welk kanaal dat is?

De juiste kanalen kiezen.

Eigenlijk is er maar één advies dat als allerbelangrijkste geldt bij het kiezen van het kanaal of de kanalen waarop je actief met social media aan de slag gaat: je doelgroep bepaalt. Je kunt natuurlijk altijd je eigen voorkeuren hebben en een idee hebben van waar je content of je bedrijf het beste tot zijn recht komt, maar is je doelgroep daar ook aanwezig? De beste manier om ze te kunnen bereiken is namelijk door actief te zijn op de platformen die ze al kennen en gebruiken. Want hoe sterk en interessant je content ook mag zijn: de kans dat iemand specifiek daarvoor overstapt naar een ander platform is klein. Daarom is het belangrijk om bij het uitwerken van je buyer persona’s ook helder te krijgen op welke plekken een potentiële klant al actief is, wat voor content ze daar verwachten te zien en waar voor jou de kansen liggen.

Toch is dit niet de enige factor die bepalend is in je platformkeuze. Een social media kanaal moet immers ook bij je tijdsinvestering en je content passen. Het is in veel gevallen aan te raden om op meer dan één platform actief te zijn, maar dit vergt ook meer tijd. Je moet immers voor meerdere platformen content maken. Als je weinig tijd hebt om in social media marketing te investeren, kan het dan ook verstandig zijn je te beperken tot één of twee kanalen. Sterke content op een kleiner aantal kanalen levert je vaak meer op dan matige content, verspreid over veel kanalen.

Ook de contentvorm per kanaal kan bepalend zijn in je keuze. Als je persona veel actief is op YouTube, maar jij niet de capaciteit hebt om videocontent te maken, is het niet logisch om daar een profiel bij te houden. Richt je onderneming zich op de zakelijke markt? Dan heb je aanzienlijk meer aan een goed onderhouden profiel op LinkedIn dan lollige en creatieve filmpjes op TikTok. Op basis van al deze factoren kun je tot een goed onderbouwde keuze komen en bepalen op welke social media kanalen je aan de slag gaat. Houd hierbij ook het behalen van je gestelde doelen in je achterhoofd.

Niet meer helemaal scherp welke social media platformen er op dit moment relevant zijn? In onze blog over social media voor bedrijven vind je een handig overzicht van de belangrijkste kanalen, inclusief hun meerwaarde voor jouw bedrijf. Nu je hebt bepaald wat je wilt bereiken met social media, wie je daarmee wilt bereiken en hoe je dat gaat doen, is het tijd voor de belangrijkste stap: het uitvoeren van je social media strategie.

Je social media strategie tot uitvoering brengen.

Zoals je inmiddels wel door hebt, is het belangrijk om genoeg tijd aan het opstellen van je strategie te besteden. Toch is dit nog niets vergeleken bij het daadwerkelijk uitvoeren van je strategie. Dit is het punt waar je, met alle kennis die je hebt opgedaan en de beslissingen die je hebt gemaakt, aan de slag gaat met het plannen, maken en plaatsen van content – en je dat volhoudt. In een volgend artikel gaan we uitgebreider in op het uitvoeren van je social media strategie, maar we bespreken hier vast de hoofdlijnen.

Een belangrijk hulpmiddel bij het uitvoeren van je strategie is de contentplanning. Met dit document kun je structuur aanbrengen in je werkzaamheden en goed overzicht houden van wat je nog moet doen. Bovendien geeft het je een handige houvast om verder vooruit te denken over de content die je gaat plaatsen en de planning daarvan. Download hier een gratis template voor het opstellen van je eigen contentplanning. Maar hoe bedenk je waar je content over gaat maken?

Content maken.

Baseer je bij het verzinnen van de onderwerpen van je content in eerste instantie op de informatie die je bij het opstellen van je strategie hebt opgedaan. In dit proces heb je veel kennis opgedaan over de problemen, hulpvragen, behoeftes en uitdagingen van je persona. Dit is een goed startpunt voor de onderwerpen waar je mee aan de slag kunt, want jij hebt de antwoorden en oplossingen in huis. Door dat ook te laten zien in je content, kun je een vertrouwensband opbouwen met je volgers en ze naar een volgende stap in de customer journey helpen. Kijk ook eens met een kritische blik naar wat eventuele concurrenten online delen. Kun jij betere, completere content delen, of zelfs zaken die zij over het hoofd zien? Maak hier dan content over, zeker als je merkt dat er onder de doelgroep wel vraag naar is.

Het is ook belangrijk om afwisselend te blijven in je content. Alleen maar oproepen tot directe verkoop is voor een potentiële klant niet interessant om te zien, dus breng variatie aan in wat je deelt. Een nuttige manier om dit te doen is door vaste rubrieken uit te denken. Doe dit binnen een contentformule met 3 tot 4 verschillende contentthema’s. Denk hierbij aan thema’s als het tonen van je expertise, de actualiteit en iets persoonlijks of een kijkje achter de schermen bij je bedrijf. Het inzetten van zulke vaste rubrieken zorgt voor herkenbaarheid bij je volgers, die weten wat ze van je kunnen verwachten. Daarnaast is het voor jou ook nuttig, want door bepaalde thema’s aan te houden, breng je kaders aan voor de onderwerpen die wilt behandelen. In plaats van met een leeg canvas te beginnen, heb je een startpunt voor je onderwerp, wat het gemakkelijker maakt om te bepalen wat je in een bepaalde post wilt gaan delen.

Maak je contentthema’s ook onderdeel van je contentplanning. Door ze hierin op te nemen, kun je snel zien of je ze genoeg afwisselt, maar kun je ook makkelijker een lopend verhaal vertellen per rubriek. Je ziet immers in een oogopslag waar je vorige post over ging. Ook maakt dit het makkelijker om vooruit te werken. In je contentplanning kun je overzichtelijk de status per post vastleggen, zodat je altijd weet wat er al klaar staat en waar je nog aan moet werken. Het helpt hierbij ook om voor jezelf vaste tijdstippen of dagen uit te kiezen waarop je aan bepaalde taken (zoals het schrijven of opmaken van content) werkt. Door het statusoverzicht in je contentplanning heb je zo structureel een overzicht van de werkzaamheden die je op zo’n moment nog moet uitvoeren.

content uitgebeeld als een raket die van een laptopscherm afschiet

Content inplannen.

Het maken van content is niet het enige onderdeel van de uitvoering van je strategie: je posts moeten ook nog geplaatst worden. Dit kun je natuurlijk handmatig doen per platform waar je actief op bent, maar het kan slimmer zijn (zeker als je op meerdere platformen actief bent) om hier een tool voor in te zetten. Er zijn diverse betaalde en gratis tools (denk bijvoorbeeld aan SEMrush en Hootsuite) waarmee je vooraf een post kunt inplannen. Op deze manier wordt deze geplaatst, ook als je op dat moment zelf geen tijd hebt om dit handmatig te doen. Veel van deze tools geven je bovendien een inschatting van wanneer je volgers het meest actief zijn op je gekozen kanaal, waar je met het inplannen van je berichten rekening mee kunt houden. Het is wel aan te raden kort na het geplande bericht te controleren of deze ook daadwerkelijk is geplaatst, want dit soort tools is lang niet altijd onfeilbaar.

Nadat een post is geplaatst, is je werk nog niet klaar. Als je al goed op weg bent en je al een volgersschare hebt opgebouwd, is er een goede kans dat je volgers op je bericht gaan reageren. Om een band met je doelgroep op te bouwen, is het belangrijk dat je daar actief mee aan de slag gaat. Reageer op opmerkingen en vragen onder je posts en laat zien dat je actief iets met ontvangen feedback doet. Dit laat het vertrouwen in je expertise onder je volgers groeien en maakt het waarschijnlijker dat meer van hen op je berichten gaan reageren. Directe feedback van je volgers kan heel nuttig zijn – maar wat zijn nog meer methodes om te bepalen waar er verbetering nodig is?

Analyseer je resultaten.

Eén van de voor- en nadelen aan social media als methode van communicatie is de vele en directe feedback. Niet alleen de reacties van volgers, maar ook de uitgebreide statistieken die op vrijwel ieder social media platform te vinden zijn geven je een duidelijk inzicht in hoe succesvol je posts zijn. Het is echter een risico om je daar al te veel blind op te staren, zeker als je pas net bent begonnen met het uitvoeren van je strategie. Het kost tijd om je publiek en je succes te laten groeien, dus trek niet al te snel conclusies over of iets wel of niet werkt – misschien heeft het gewoon even tijd nodig.

Zodra je een aantal weken of misschien zelfs maanden bezig bent met regelmatige posts, kun je door een analyse van je statistieken bepalen of je strategie op dit moment succesvol is. Heb je al gestelde doelen bereikt, of ben je daar in ieder geval naar op weg? Dit is ook het moment waarop je wat kunt gaan experimenteren met zaken als de vorm van je content of het moment waarop je post. Ook een analyse van aparte posts kan nuttig zijn. Als je bijvoorbeeld grote of opvallende verschillen ziet tussen het succes of de reactie op verschillende thema’s, kun je evalueren waar dat verschil in zit. Vindt je publiek een bepaald thema interessanter, of is bij het thema met het mindere resultaat de vorm van je content misschien niet goed? Maak kleine aanpassingen en probeer wat verschillende opties uit om te ontdekken of dat je op het juiste spoor zet.

Maak niet te snel aanpassingen in je algehele strategie, maar probeer met die kleine aanpassingen te zorgen dat je richting je doelen blijft bewegen. Je hebt immers al veel tijd gestoken in het opstellen van je strategie, en goed nagedacht over wat je wilt bereiken. Daarom is het nuttiger om je aanpak aan te scherpen na regelmatige analyse van je statistieken en feedback om zo je doelen te behalen, in plaats van je doelen bij te stellen als het niet direct lukt. Toch moet je strategie ook geen vaststaand gegeven zijn. Het is verstandig om één à twee keer per jaar je complete strategie te evalueren en te bepalen of je nog steeds achter je doelen staat. Van het uitvoeren van je strategie leer je immers ook, waardoor het kan dat je doelen verschuiven.

Tot slot.

Succesvol worden op social media kan lastig zijn en heeft tijd nodig. Er is geen hapklare manier om het voor elkaar te krijgen, geen methode die altijd succes garandeert. De praktijk is altijd weerbarstiger dan het plan. Toch kun je, met een gedegen voorbereiding, je kansen op succes wel aanzienlijk vergroten. Door een goed uitgedachte strategie op te stellen leg je een sterke basis waarop je aan je online succes kunt gaan bouwen. Met een duidelijk beeld van je doelgroep, hun behoeftes en hoe je ze kunt bereiken, ga je goed beslagen aan het werk.

Door structuur aan te brengen in je werkzaamheden zorg je er bovendien voor dat je het ook langere tijd volhoudt om nieuwe content te blijven maken en posten. Regelmatig evalueren en kleine aanpassingen zorgen er vervolgens voor dat je nieuwe kansen en mogelijkheden om te verbeteren ontdekt. Zo werk je naar je gestelde doelen toe en bouw je aan structureel en langdurig succes. Met een goede social media strategie maak je van social media marketing een absolute meerwaarde voor je bedrijf.

Dit artikel is onderdeel van een reeks over social media marketing. Lees ook de artikelen over social media marketing, social media content, adverteren op social media en social media voor bedrijven.